Nikolić, Vinko (*)
      Slikar Kristian Kreković kod pape Pavla VI.

* Kreković, Kristijan * Pavao VI., papa

U: Hrvatska revija. 22 (1972) 1. Kulturni pregled. - 67.
Kulturni pregled