Nikolić, Vinko
      Sedam proljeća


U: Hrvatska revija. 2 (1952) 2. Pjesme. - 109.
Pjesme