Kadić, Branko
      Srećko Karaman, Jedro na pučini, pjesme, Buenos Aires 1951.

* Karaman, Srećko

Djelo kao predmet:
* Karaman, Srećko. Jedro na pučini. Buenos Aires, 1951.


U: Hrvatska revija. 2 (1952) 1. Kulturni pregled. Knjige i časopisi. - 78-80.
Kulturni pregled. Knjige i časopisi