Buć, Stjepan
      Starim putem laži i podvala

* Stanojević, Stanoje * Radojčić, Nikola
* Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU ; Beograd ; 1886) -- izdanja

U: Hrvatska revija. 8 (1958) 2. Politički vidici. - 197-199.
Politički vidici