RadaiŠ, Ante
      Slikarstvo Kristiana KrekoviŠa

* KrekoviŠ, Kristijan

U: Hrvatska revija. 8 (1958) 1. Kulturni pregled. - 58-61.
Kulturni pregled