Nikolić, Vinko (*)
      Smrt književnika Nedjeljka Subotića.

(Trpanj na Pelješcu, 1882 ― Žuljana, 7. IX. 1950).


* Subotić, Nedjeljko

U: Hrvatska revija. 1 (1951) 1. Nekrolozi. - 77.
Nekrolozi